خوش شانسی

پنج‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1390

بعد از چندین و چند ماه دیشب یکی از دوستان اومده بود مهمونی. بهم گفت تلویزیون رو روشن کن ببینم چی میگه.

گفتم: سعید بی خیال. مگه غیر از دروغ چیز دیگه هم داره که بگه؟

گفت: تو بدبین شدی، اون یه مقطع گذرا بود و گذشت. دیدت رو عوض کن. اشتباه می کنی.

خلاصه مشروط به اینکه اگه باز دروغ گفت خاموش کنیم کنترل رو بهش دادم.

همین که روشن کرد اخبار شروع کرد به گفتن:

«جشن بزرگ خودکفایی در صنعت ساخت سد.... سد کارون 4 افتتاح شد..... ایران تا کنون 34 سد در 20 کشور دنیا ساخته است.»


یه نگاهی به سعید کردم و گفتم: به نظرت کشوری که تا حالا 34 تا سد توی 20 تا کشور ساخته، تازه امروز خودکفا شد؟ خوب فکر کن ببین عین همین خبر مربوط به خودکفایی رو در زمان هاشمی نشنیده بودی از همین تلویزیون؟

زل زدم توی چشماش و سعید خودش مثل یه بچه حرف گوش کن خاموش کرد و رفتیم سراغ تخمه شکستن.