خوش شانسی

سه‌شنبه 4 مرداد‌ماه سال 1390

قهرمان شدم

در یک سری مسابقه شطرنج باز هم قهرمان شدم. خیلی می چسبه. تنها عیبش این بود که حریف هام خیلی ضعیف بودند. همچنین هلو میشد همه رو برد.

می خواستم توی رشته دو شرکت کنم، ولی ترسیدم ببازم. دیدم شطرنج ریسکش کمتره.