خوش شانسی

سه‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1390

پایان مشکوک قذافی

همه چیز حاکی از پایان حکومت قذافی بر لیبی است. مردی که با کودتا به قدرت رسید و طی حدود  20 تا 30 سال اول حکومتش به تمام خواسته های مردم لیبی پاسخ داد و محبوب مردم کشورش بود. ولی قذافی مثل هر انسان دیگری در معرض قدرت بی منتقد و بی رقیب به یک دیکتاتور تبدیل شد و این شروع پایان قذافی بود. شروعی که بیش از یک دهه به طول انجامید و گویا این روزها به پایان رسید. اما به نظر من اوضاع مشکوکه. طرابلس سریع تر از آنچه منطقی بود سقوط کرد و اوضاع بر خلاف پیش بینی هاست. بعید نیست که در ساعات و یا روزهای بعد، از خانه های از قبل تدارک دیده شده و مسیر های زیرزمینی نیروهای حامی قذافی به انقلابیون پاتک زده و قذافی تجربه اش را در زمینه جنگ های نابرابر و چریکی به رخ بکشد. این بعید نیست که طی سالهای حمایت از جنگ های چریکی و تجربه یک کودتا و همینطور تجربه درگیری های نقطه ای با آمریکا، قدرت کافی برای ضد حمله در این شرایط را بدست آورده باشد. به هر حال امیداروم فتح طرابلس به کام انقلابیون تلخ نشه و این کشور هر چه سریع تر به آزادی و امنیت برسه.