خوش شانسی

پنج‌شنبه 24 شهریور‌ماه سال 1390

من از روئیدن خار سر دیوار دانستم


که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها