خوش شانسی

پنج‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1390

بچه

امروز داشتم به بچه فکر میکردم.

فکر کن سه تا بچه داشته باشی.

یکی بشه مسئول ظرف شستن و رخت و تخت.

یه مغازه هم باز کنی و یکی بشه فروشنده.

یکی رو هم کوزت کنی.

خیلی خوب میشه.

به به.