خوش شانسی

پنج‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1390

روزهای سرد استرس، چیز سخت و دیر می رود.

کاش بوی آرامش نزدیک باشه.


هر نوع کمپوتی پذیرفته می شود.