خوش شانسی

سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1390

زیمباوه، زیمباوه، ما داریم می آییم

سقوط آزاد ریال ما را به پشت مرزهای زیمباوه نزدیک تر کرد.

زیمباوه با تورم چند میلیون درصدی تا کنون رکورد دار بی ثباتی اقتصادی در جهان بود. لیکن سیاست های به شدت دستوری موگابه، به پایان روزهای یکه تازی خود نزدیک شده و این روزها نظاره گر نزدیک شدن ایران به رکورد رویایی تورم است.

محمود خان، سردمدار دولت نهم که پیش از این نیز رکورددار اختلاس و تخلف در کره خاکی بود، می رود تا با سیاست های هدفمند خود، زیمباوه را از سر راه بردارد و رکوردی جدید را برای ساکنان این سیاره سبز به جا گذارد. به نظر شما پایان این کابوس سیاه، کجاست؟