خوش شانسی

سه‌شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1390

هیتلر

همه ما در مورد جنگ جهانی دوم مطالبی رو خونده ایم. ولی بعید می دونم کسی این مطلب رو خونده باشه.

موسولینی و حزب فاشیست آن در ایتالیا بزرگترین متحد هیتلر بود. در سال 1943، نیروهای متفقین بویژه انگلیس و آمریکا از مرزهای دریایی به ایتالیا حمله کرده و موفق شدند ایتالیا رو شکست بدند. به دستور پادشاه ایتالیا، موسولینی دستگیر شد و به زندانی در ارتفاع 2000 متری منتقل شد. اما هیتلر که تمایل نداشت موسولینی در زندان باقی بماند، یک تیم از افسران گارد SS را برای نجات او به ایتالیا اعزام کرد. تیم ویژه توانست بدون شلیک حتی یک گلوله زندان را تسخیر و موسولینی را در کمال احترام به آلمان ببرد. پس از این هیتلر ارتشی را به ایتالیا اعزام نموده و ضمن پاکسازی متفقین، مجدداً موسولینی را در کشور ایتالیا به قدرت رساند و حزب فاشیست او را بازسازی و احیا کرد.

مدتی بعد هیتلر در سخنی حکیمانه چنین گفت:


اگر موسولینی بر علیه ما بود برای گرفتن دنیا به یک ارتش احتیاج داشتیم،

اگر موسولینی بی طرف بود برای گرفتن دنیا به دو ارتش احتیاج داشتیم،

ولی حالا که او با ماست به 3 ارتش احتیاج داریم و معلوم نیست که به موفقیت برسیم.