خوش شانسی

جمعه 31 خرداد‌ماه سال 1392

شیرین کام باشید

بعد از مدتهای مدید خنده به لبمون اومد. اون هم نه یه روز، بلکه دو روز در یک هفته.

جا داره از همه مردم عزیز که به خوبی مشت محکمی بر دهن دشمنان مردم زدند و پوزه بعضی ها رو به خاک مالیدند تشکر کنم و همینطور از فوتبالیست های عزیز که بعد از پایان 8 سال از سیاه ترین سال های تاریخ ایران زمین، همراه با جشن تاریخی ملت، شیرینی حضور پر اقتدار در جام جهانی رو به ملت ایران هدیه دادند تشکر ویژه کنم.