خوش شانسی

جمعه 4 مرداد‌ماه سال 1392

آخرین عیاشی محمود خان با پول ملت

سفر محمود خان به عراق در هفته گذشته، آخرین سفر سیاحتی و تفریحی او بود که به همراه دوستانش به پایان رسید.

محمود خان پیش از این نیز بارها هزینه خوش گذرانی دوستانش را از بودجه ملت تامین کرده بود که سفر 100 نفره او به نیویورک و سفر 100 نفره اش به روسیه از بارزترین آنها بود.

البته سفر آخر او به همراه دوستانش به عراق یک تفاوت عمده داشت: 100% تفریحی بود. در این سفر خبری از 99% نبود و تنها هدف سفر او و دوستانش به عراق تفریح بود. آن هم در سالگرد قطع نامه ای که در آن عراق شروع کننده و مجرم جنگ شناخته شده بود. و البته در زمانی که نه در داخل و نه در خارج ایران، کسی او را جدی نمی گیرد و خودش هم با چنگ و دنبال به دنبال راهی برای باقی ماندن در پاستور است.

محمود خان به جای اینکه به دنبال احقاق حقوق ملت ایران از عراق باشد، با پول مردم ایران هزینه خوش گذارنی خودش و دوستانش را در عراق تامین نمود.

تردیدی نیست که لکه ننگ حمایت از محمود خان بر پیشانی آنان که همچنان از او حمایت می کنند هک خواهد شد.