خوش شانسی

یکشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1390

من و مورچه

سالها به مورچه ای که عاشق یه تفاله بود خندیدم. غافل از اینکه خودم سالها عاشق یه آشغال بودم.