خوش شانسی

دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390

کشف سیاره ای از جنس الماس

دانشمندان موفق شدند سیاره ای کشف کنند که اندازه آن پنج برابر زمین بوده و بیشترین بخش از جرم آن را الماس تشکیل می دهد.

این سیاره به دور یک ستاره نوترونی می گردد و کربن موجود در آن به حالت کریستال درآمده و به الماس تبدیل شده است. گفته می شود این سیاره بزرگ چهار هزار سال نوری با زمین فاصله دارد.

فاصله بسیار زیاد این سیاره از زمین، احتمال فرستادن یک کاوشگر فضایی را به آن به صفر می رساند و البته این در حالی است که حتی اگر بتوان به این سیاره سفر کرد، جاذبه آن که بیست و پنج برابر بیشتر از جاذبه زمین است باعث خواهد شد تا کاوشگر زمینی ها به شدت بر سطح این سیاره برخورد کرده و متلاشی شود.

اینگونه است که انسان باید فکر بهره برداری و سودجویی از الماس های این سیاره را از سر خود خارج کند.