خوش شانسی

سه‌شنبه 15 شهریور‌ماه سال 1390

هر که پریشان حالی خویش با دگران در میان نهد، تن به ذلت داده است.

امام علی