خوش شانسی

سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1390

140 هزار سند محمود

مدتی قبل خبر اختلاس 700 میلیارد تومانی بقایی و مشایی منتشر شد. در حالیکه مردم منتظر برخورد با این دو مقام بودند خبری مبنی بر وجود 140 هزار سند بر ضد مقامات منتشر شد و پس از این خبر بود که پرونده اختلاس 700 میلیارد تومانی این دو فرد نزدیک به محمود راهی بایگانی شد.

طی روزهای قبل هم خبر اختلاسی عظیم یعنی 3هزار میلیارد تومان (معادل 2500 سال سرقت، ماهانه 100 میلیون تومان از پول مردم ایران) در رسانه ها منتشر شد و این بار هم دوباره ماجرای وجود همان 140 هزار سند احمدی نژاد منتشر شد.

خبری که دست کم تاثیر آن بایکوت شدن طرح سئوال از احمدی در مجلس و سکوت سنگین در برابر اختلاس 700 میلیارد تومانی یاران دولت در جزیره کیش بود.

باید دید خبر وجود 140 هزار سند قدرت کافی برای متوقف کردن پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را دارد و یا ...

به هر حال خبر استعفای بزرگترین مرد صحنه اصولگرایی ایران، علی مطهری دورنمایی ناخوشایند از سرنوشت این پرونده و پرونده های قبلی را رقم می زند.